מה זה ייפוי כח מתמשך ומדוע הוא חשוב כל כך?

אילו ידעתם שאתם עלולים לאבד את כשירותכם לקבלת החלטות על עניינכם, מי הייתם רוצים שידאג לכם…? מישהו מטעמכם, שמכיר אתכם ופועל ע"פ בקשתכם או "אפוטרופוס" שמונה ע"י בית המשפט?!

עד שנת 2017, כאשר אדם איבד את כשירותו השכלית בעקבות מחלות זקנה, כמו אלצהיימר ודמנציה, תאונה, הפרעה נפשית, או בעיה בריאותית הגורמות לכך, היתה אפשרות אחת בלבד הנקראת "מינוי אפוטרופוס" ע"י בית המשפט. אך הליך מינוי אפוטרופוס לאדם אינו דבר של מה בכך. מדובר בהליך הפוגע פגיעה קשה בזכויות וברצונות של האדם שאיבד את כשירותו.

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר הבא להחליף את ההליך שהיה נהוג ע"י בית המשפט בעבר. הליך זה מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע את גורלו ועתידו בעצמו ע"י חלופה אשר מחזירה לראשונה את הכוח והשליטה לאדם עצמו בעודו כשיר וצלול, באשר לבחירותיו בחייו. להבדיל ממצב שבו האפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט יעשה זאת. הליך חדש זה הוא לא פחות מאשר מהפכה ביחס למצב המשפטי הקודם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד, כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לעניינו בעצמו.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען כאמור, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה. בד"כ יבחר הממנה במיופה כוח על סמך יחסי אמון וקרבה: בן או בת זוג, הורים וילדים, או מומחה מקצועי כעורך דין או רואה חשבון.
האם ייפוי כוח מתמשך יכול להחליף צוואה?

לא, ייפוי כוח מתמשך מתייחס לעניינים שונים בעודכם בחיים, ואילו צוואה מתייחסת לאופן חלוקת הרכוש והנכסים במקרה של מוות.
מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך יערך וייחתם בפני עורך דין שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרה מקצועית מטעם האפוטרופוס הכללי.
האם ניתן למנות מספר מיופיי כוח ?
אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח מחליף, למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול בשמו. מומלץ לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
באלו נושאים מתמקד ייפוי הכח המתמשך?
ייפוי כוח מתמשך יכול להיות כללי, כלומר, לכל ענייניו האישיים, הבריאותיים וענייני הרכוש של אדם. יכול להיות ייפוי כוח מתמשך ספציפי לתחום אחד בלבד: רק לעניינים אישיים, רק לענייני רכוש, או רק לענייני בריאות.

• ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים:
ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.
עניינים אישיים כוללים גם עניינים רפואיים, אך ניתן גם לערוך ייפוי כוח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד.

• ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש:
ייפוי כוח מסוג זה מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

• ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד:
ייפוי כוח זה מתייחס לנושאים הקשורים לעניינים רפואיים בלבד. בייפוי כוח זה אין חובה כי עורך ייפוי הכוח יהיה רק עורך דין, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. גם בעלי מקצוע נוספים יכולים לערוך ייפוי כוח זה. כגון: עורך דין שלא עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, רופא, אח/ות רפואית, עו"ס ופסיכולוג. במידה ובעלי מקצוע אלו עורכים את ייפוי הכוח עליהם לעשות זאת על גבי טופס מיוחד המיועד לכך (טופס ד').


לסיכום, האדם יכול לשלוט על כל גורם שיטפל בו, לעת שלא יוכל לדאוג לעצמו. לכן מוטב לו, שבעוד מועד יהיה זה חיוני אפילו, שיעשה ייפוי כח בלתי חוזר, כדי שהגורמים אשר הוא אמון עליהם וסמוך עליהם יקבלו את ההחלטות הטובות ביותר עבורו.


כע"וד בעל שנים רבות של נסיון בטיפול בענייני משפחה הייתה לי הזכות להתמודד עם סוגיות משפחתיות מורכבות ואשמח להעמיד מנסיוני לשירותכם ביצירת יפוי כוח מתמשך שמתאים בדיוק לכם, הינני בעל הכשרה מטעם האופטרופוס הכללי וביחד נוכל לוודא שבשום מקרה עתידכם לא יהיה לוט בערפל.

לשיחת היכרות ותיאום פגישה הנכם יותר ממוזמנים ליצור עימי קשר באמצעות הפרטים המופיעים בתחתית הדף.