הסכם ממון נערך בשני מקרים עיקריים הראשונה :כאשר בני זוג בוחרים לחיות יחדיו ללא נישואין ,
בין אם מדובר ב"פרק ב" ובין אם המדובר בזוג שבוחר מכל סיבה אחרת שלא למסד את מערכת הזוגיות שלהם.
המקרה השני ,זוג העומד להינשא ובן או בת הזוג מגיע למערכת הנישואין עם רכוש משמעותי ,יותר מבן/בת זוגתו
(יהא זה כסף ,חסכונות או דירה וכיוב ).

רבים לאחרונה הפניות והפונים בעניין הסכם ממון אנסה לרכז מספר שאלות שעולות לקראת עריכת הסכם שכזה והצעות חיוניות לעיניין:

מתי נערך הסכם ממון ?הסכם ממון ,נערך בשני מקרים עיקריים המצב הראשון, כאשר בני זוג בוחרים לחיות יחדיו ללא נישואין ,בין אם מדובר ב"פרק ב" ובין אם המדובר בזוג שבוחר מכל סיבה אחרת שלא למסד את מערכת הזוגיות שלהם.

המצב השני ,זוג העומד להינשא ובן או בת הזוג מגיע למערכת הנישואין עם רכוש משמעותי ,יותר מבן/בת זוגתו(יהא זה כסף ,חסכונות או דירה וכיוב ).

הצורך בעריכת הסכם ממון נובע מכך שביהמ"ש מוסמך להכניס אף רכוש אישי ,ל"סל "הנכסים המשותפים ולהורות על חלוקתו בין בניי הזוג,כל זאת בהתאם לשיקול בית המשפט ולאופי חייהם של בני הזוג,כך כדוגמה אם הבעל הביא עמו סכום כסף ניכר וגבוהה יותר מזו של האישה אך העביר את כל הכסף לרכישת בית משותף או העביר לחשבון משותף ,בהחלט בית המשפט יאזן את הכספים או הנכס,חצי חצי על אף העובדה שרוב ההשקעה הכספית בבית או בחסכון הגיע ממקורותיו האישיים ,
כך גם אם בן הזוג הביא עמו למערכת הזוגית נכס פרטי כגון דירה ובני הזוג מכרו נכס זה כדי לרכוש דירה גדולה יותר, החלוקה בנכס החדש לעת פרידה תהא ,בהעדר הסכם, בחלקים שווים .

מטרת ההסכם הממון היא שגם לעת פרידה, אותו בן זוג שהביא למערכת הנישואין סכום או הון גבוהה יותר יוכל לשמר את זכותו באותו הון שהביא עמו למערכת הזוגית,גם במקרה שהתמזג עם שאר הנכסים שהצטברו במהלך חיי הנישואין (כגדון חסכונות ,דירה וכיוב').

הסכם ממון שנערך בין בני זוג נישואים ,מחייב אישור בית המשפט,הסכם בין בני זוג החיים יחדיו ללא נישואין או בני זוג העומדים לפני נישואין, צריך אישור נוטריוני.

האם הסכם ממון בין בני זוג הינו חיוני?אמנם מבחינה משפטית אם מי מבני הזוג רוצה לשמור על אותו "ערך מוסף". שהעביר למערכת הנישואין, הדרך היחידה לעשות זאת הוא באמצעות הסכם ממון .

יחד עם זאת ,לענ"ד ,קשירת קשר אם בן/בת זוג נעשית מתוך אמון ואהבה ,אחרת אין כל מקום לקשר ,
ולכן במקרה בו הפער של הנכסים בין בני הזוג הוא משמעותי מומלץ אמנם לעשות הסכם שכזה טרם כניסה למערכת זוגית,בכדי להבטיח נכסיו של בן/בת הזוג לעת פרידה חלילה.
אך אם הפער בין נכסי בני הזוג בעת הזוגיות אינו גדול ,לדעתי עדיף לבוא למערכת הזוגיות מתוך אמון שהיא תימשך לאורך זמן ולא מתוך ציפייה לפירוק הזוגיות ולכן ניתן ועדיף,
למצוא תחליף לעריכת מסמכים משפטיים, גם לטובת מערכת יחסים בריאה המושתת עם אמון הדדי.