א. הסכם גירושין, מהותו: הסכם המסדיר באופן משפטי את פרידת בני הזוג.

ב. האם זהה להסכם ממון: לא, בעוד שהסכם ממון מיועד להסדיר ענייניהם הממוניים של בני הזוג כשהם חיים יחדיו, הסכם גירושין מסדיר את מערכת היחסים המשפטית של בני הזוג לעת פרידה.

ג. מה אמור להיות כלול בהסכם גירושין?

1. הסכמה עקרונית להתגרש ו/או להיפרד.

2. עניין משמורת הילדים קרי זהות ההורה המשמורן לעת פרידה.

3. עניין מזונות הילדים קרי המזונות שישלם ההורה שאינו המשמורן להורה המשמורן לקיומם של הילדים.

4. זמני שהות והקשר של ההורה שאינו המשמורן עם ילדיו.

5. עניין הרכוש קרי האופן שבו יחולק הרכוש שהצטבר ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין (הדירה,זכויות סוציאליות שמי מבני הזוג צבר,חסכונות, הרכב המשותף וכיוב') וכן את אופן חלוקת החובות שבני הזוג צברו אם ישנם כאלו.עם זאת, יודגש כי בניגוד לעניין המשמורת ,הרכוש, סידורי הביקורים והמזונות (רכיבים 2-5) אשר אודותם הסכם מאושר מחייב את שני בני הזוג, עניין הגט עצמו הינו בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני ואינו ניתן לאכיפה בבימ"ש למרות שעניין זה מוזכר בהסכם.

6. עניין מזונות האישה וכתובתה לאחר הגירושין: כאשר ככלל בני הזוג מסכימים כי האישה תוותר על כתובתה ומזונותיה עם סידור הגט.

ד. מהם הגורמים להתדיינות הרבה בבתי משפט ובבתי דין לעתים קרובות בין בני זוג?

הוויכוחים והצורך בהכרעות שיפוטיות נובע מכך שבני הזוג חלוקים ברכיב אחד או יותר מרכיבי הפרידה כגון: סכום המזונות שישולם לילדים, אופן חלוקת הרכוש המשותף, ההורה הראוי להיות המשמורן וכו' וכו', במקרים אלו כאשר בני הזוג ו/או עורכי דינם אינם מגיעים להסכמות ביניהם, ביהמ"ש יכריע בסוגיות השנויות במחלוקת.

ה. האם די בחתימה על הסכם גירושין בכדי שיהיה בר תוקף?

לא, הסכם גירושין (ו/או כל הסכם ממון אחר) אינו מקבל תוקף אלא עד שיאושר ע"י שופט בימ"ש למשפחה או דיין בבית הדין בנוכחות בני הזוג.

ו. האם בני זוג יכולים לערוך הסכם בעצמם ללא ייצוג?

כן, ניתן לערוך הסכם באופן עצמאי, אך בהעדר יעוץ משפטי נבון ונכון ומבלי לדעת היטב את זכויותיהם והדרך המשפטית הנאותה להבטיחן בהסכם, עלולים בני הזוג לערוך הסכם שטעויותיו יהיו "הרות אסון" למי מבני הזוג או לשניהם ולכן תמיד מומלץ להיות מיוצג בייחוד בכל הקשור לפרידה וגירושין שהינו כה מורכב ורגיש.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם ולרתום את המומחיות הרבה והנסיון שנצבר בידנו במשך יותר משני עשורים של עריכת הסכמים שכאלה.